"ติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ กิจกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice)"

 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายเกียรติพงษ์ จักจุ่ม และ นายมานพ เงินงาม นักวิชาการศึกษา ติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงกิจกรรมที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตลอดจนรับฟังสภาพปัญหาในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2566 ณ กศน.อำเภอวังเหนือ กศน.ตำบลวังเหนือ และ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนือ โดย มี นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ กล่าวต้อนรับ

ประชุมชี้แจงบ้านหนังสือชุมชน

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสาวเพ็ญนิภา ตานาคา บรรณารักษ์ และนางสาวมาริสา คอสั้น ครู กศน.ตำบลวังซ้าย ได้รับมอบหมายจากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือ ให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนผ่านเว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เวลา 08.30น. - 12.00 น. เพื่อทำความเข้าใจในการใช้งานระบบรายงานการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนเพื่อการบริหารการจัด กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ผ่าน dmis และสร้างความ เข้าใจให้กับบุคลากรของสถานศึกษาในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผ้าขนหนูคัพเค้ก

การทำสายคล้องแมส

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชนี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันพืชมงคล

เวียนหนังสือสู่ชุมชน

อบรมต้านทุจริตศึกษา

แผ่นพับความรู้

6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์