"ติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ กิจกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice)"

 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายเกียรติพงษ์ จักจุ่ม และ นายมานพ เงินงาม นักวิชาการศึกษา ติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงกิจกรรมที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตลอดจนรับฟังสภาพปัญหาในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2566 ณ กศน.อำเภอวังเหนือ กศน.ตำบลวังเหนือ และ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนือ โดย มี นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ กล่าวต้อนรับ