การทำสายคล้องแมส

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชนี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันพืชมงคล

เวียนหนังสือสู่ชุมชน

อบรมต้านทุจริตศึกษา

แผ่นพับความรู้

6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์