ประชุมชี้แจงบ้านหนังสือชุมชน

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสาวเพ็ญนิภา ตานาคา บรรณารักษ์ และนางสาวมาริสา คอสั้น ครู กศน.ตำบลวังซ้าย ได้รับมอบหมายจากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือ ให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนผ่านเว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เวลา 08.30น. - 12.00 น. เพื่อทำความเข้าใจในการใช้งานระบบรายงานการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนเพื่อการบริหารการจัด กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ผ่าน dmis และสร้างความ เข้าใจให้กับบุคลากรของสถานศึกษาในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผ้าขนหนูคัพเค้ก