อบรมหลักสูตรการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์

 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ​บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง (สก.สค.จังหวัดลำปาง) ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ กศน.อำเภอวังเหนือ จัดอบรมหลักสูตรการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สก.สค.จังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด และ นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดอบรมในครั่งนี้ด้วย ในการอบรมดังกล่าวได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำเจลแอลกอฮอล์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน มานิต การเพียร,นัทธพงศ์ ตามวงค์ ภาพ/นัทธพงศ์ ตามวงค์...รายงาน